Artikel afbeelding

Branches in beweging, wat zien we in de markt?

Trendwatching. Een redelijk helder begrip dat zich vooral richt op het spotten van beweging, verandering en trends in de markt. Én een heel belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering in marktgerichte organisaties. En waarom dan precies? Dat ligt vooral aan de groeiende concurrentie en steeds kritischer wordende consument. Deze twee factoren dwingen organisaties namelijk sneller en effectiever in te spelen op de ontwikkelingen om in deze tijd mee te blijven tellen.

Zien, begrijpen en actie ondernemen

Om de constante ontwikkelingen in de markt in de gaten te houden, te begrijpen en te kunnen verwerken in de dagelijkse werkzaamheden, is het van groot belang trendwatching te omarmen. Het signaleren, volgen, analyseren en anticiperen op trends en ontwikkelingen moet tegenwoordig echt eerder noodzaak dan luxe zijn. De gaande ontwikkelingen in de markt zorgen voor de organisatie namelijk voor richting, inspiratie en kans op groei.

De MediaCenter marktteams focussen zich ieder op hun eigen specifieke markt: Finance & Retail, Onderwijs, Zorg & Overheid en Trading & Industry. In iedere markt zijn weer andere ontwikkelingen gaande en vormen andere trends, daarom brengen wij deze graag met hun eigen kenmerken bij je onder de aandacht.

FINANCE & RETAIL

Deze specifieke branche laat de afgelopen maand een aantal specifieke ontwikkelingen zien. Van de manier van communiceren tot de te gebruiken kanalen en interne ontwikkelingen. We nemen je mee!

On- en offline moet elkaar aanvullen

Bij de aanschaf van producten in retail hebben consumenten geen voorkeur meer voor het fysieke kanaal. Zij denken namelijk niet meer in vaste kanalen. Het is voor retailers dus heel belangrijk de on- en offline kanalen op elkaar af te stemmen en hier synergie tussen te creëren. Net even dat stapje extra om nog meer en nog beter resultaat te behalen, voor de klant én de organisatie. Hierbij geldt: voor welk kanaal de consument ook kiest, zij mogen geen verschil merken en moeten op elk moment en elke plek een product naar wens kunnen aanschaffen.

Persoonlijke benadering is een must

De invloed van technologie en automatisering zorgt voor een stroomversnelling in individualisering. Dat, en het feit dat de consument steeds minder gevoelig raakt voor massacommunicatie zorgt ervoor dat een persoonlijke benadering onmisbaar is geworden in de retailbranche. Men wil niet langer aanbiedingen krijgen waar zij niet in geïnteresseerd zijn. Er is voor de online retailer dan ook een belangrijke rol weggelegd in het leren kennen van consumenten. Zo kunnen zij op basis van hun gedrag relevante producten en diensten aanbieden.

Het gaat er om dat de zender bij de consument het gevoel creëert dat ze één-op-één behandeld worden. In de praktijk is dit een één-op-veel benadering omdat er op basis van groepen met overeenkomstige kenmerken met klanten wordt gecommuniceerd. De ontvanger mag daar natuurlijk zo min mogelijk van merken.

Mindset is key

Je kunt tegenwoordig niet meer direct aan het gedrag en houding van de klant herkennen hoe oud zij daadwerkelijk zijn. Jongen kunnen zich gemakkelijk ouder gedragen en vice versa. Het succes ligt dan ook in het aanspreken van de mindset. Dat wil je zeggen dat je afstapt van het ouderwetse leeftijd- en hokjes denken. Je gaat op basis van mentaliteit en levensstijl segmenteren en communiceren. Zo is dat bijvoorbeeld eens gedaan in opdracht ban de adviescommissie Sportdetailhandel. In plaats van leeftijd werden de sporters geïdentificeerd op basis van hun mindset. Je kunt dan denken aan de Gezelligheid Sporter, Gezondheid Sporter, Vereniging Sporter, Zuinige Sporter en Niet Sporter. Wil je daar meer over weten? Klik dan even verder.

Meer, meer, meer informatie!

De buitenwereld verwacht qua informatieverstrekking steeds meer van bedrijven. Het gaat niet alleen meer om specifieke, bedrijfsmatige informatie maar ook niet-specifieke, informerende en inspirerende informatie wordt steeds belangrijker. Zo gaat het bijvoorbeeld bij externe stakeholders ook niet alleen meer om financiële informatie, maar willen zij ook niet-financiële informatie tot zich nemen om het plaatje compleet te maken. Integrated reporting is daar een mooi voorbeeld van.

Ook interne stakeholders hebben steeds meer behoefte aan informatie over de gang van zaken in de organisatie. Real-time, betrouwbaar en vermakelijk. Alleen nog management rapporten rondsturen werkt niet meer, men moet betrokken worden in de organisatiestructuur. En dat alles voor een fijnere organisatiestructuur!

Op December 11, 2018